Wettelijke verplichtingen

Geschreven door:
Dennis Nijstad
Datum:
7/9/20

Wettelijke verplichtingen

Veel van de brandwerende maatregelen die bij nieuwbouw worden uitgevoerd zijn wettelijk verplicht. Voor bepaalde verbouwingen geldt dit eveneens. De experts van De Brandmeesters kunnen je precies vertellen welke wet- en regelgeving van toepassing is op jouw specifieke situatie. 

Vooruitdenken richting de toekomst

In de wet staat dat een gebouw helemaal brandveilig moet zijn én blijven. Je moet dus ook vooruitdenken richting de toekomst. Dat doe je bijvoorbeeld door het gebouw te verdelen in brand- en rookcompartimenten (oftewel compartimentering). Zo ga je de verspreiding van brand en rook tegen. Andere maatregelen die toekomstbestendig zijn, zijn brandwerend schilderwerk en brandwerende doorvoeren. 

Het verschil tussen het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

Het Bouwbesluit ken je vast wel. Hierin staan alle technische voorschriften vermeld, met inbegrip van de norm waaraan je moet voldoen. Maar er zijn ook voorwaarden waaraan je gebouw moet voldoen voordat het in gebruik wordt genomen. Deze staan opgesomd in het Gebruiksbesluit. Er zijn regelmatig controles waarbij wordt getoetst of je hieraan voldoet en of de gebruiksvergunning nog steeds geldig is.

Voorkom beperkingen in het gebruik

Als je gebouw niet aan de eisen voldoet die gesteld worden in de gebruiksvergunning, dan kan het zijn dat jij als eigenaar of gebruiker beperkt wordt in het gebruik ervan. Dit zou een bedreiging van de continuïteit van je bedrijfsvoering kunnen betekenen. Dat wil je toch voorkomen? Zorg in dat geval voor periodiek beheer en onderhoud van de brandwerende elementen. De Brandmeesters helpen je daarbij. Na elke controle bieden we je een rapportage waarin staat hoe je gebouw aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Samen voldoen we aan de regels

Wil je zeker weten dat je aan alle wet- en regelgeving voldoet en blijft voldoen? Kies dan voor De Brandmeesters, meesters in brandpreventie.

Vrijblijvend adviesgesprek

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Wij helpen je uit de brand.
Neem vrijblijvend contact met ons op via
085-0475205 of info@debrandmeesters.nl.
Groeten,
De Brandmeesters
brandveilige zorginstelling

Hoe brandveilig is jouw zorginstelling?

Mensen die in zorginstellingen wonen en verzorgd worden, zijn kwetsbaar. Dat geldt zeker wanneer er brand uitbreekt. En dat gebeurt toch meerdere keren per jaar in Nederland. Wil je voorkomen dat er mensen gewond raken of overlijden door brand in jouw zorginstelling? Zorg dan dat je voldoet aan het Bouwbesluit 2012, waarin staat dat de eigenaar en/of gebruiker van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid. Wij leggen je graag uit hoe je dit doet.
brandveilige zorginstelling

Brandwerende doorvoeringen in de zorg

Tijdens een brand in een zorgcomplex kan het vuur zich snel verspreiden door kabels en doorvoeringen. Brandwerende doorvoeringen zijn de oplossing.
brandveilige zorginstelling

Brandcompartimentering in de zorg

Veel zorgcomplexen zijn niet brandveilig. De Brandmeesters zijn de experts die met je meedenken over brandcompartimentering in de zorg. Lees hier meer.