Brandcompartimentering in de zorg

Geschreven door:
Dennis Nijstad
Datum:
17/3/21

Brandcompartimentering in de zorg

Volgens een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is maar liefst 70% van de zorginstellingen niet brandveilig genoeg. Bij 30% van de zorginstellingen zijn er zulke ernstige gebreken op het gebied van bouwkundige brandveiligheid, dat ingrijpen noodzakelijk is. De Brandmeesters zijn de experts die met je meedenken over brandcompartimentering in de zorg, maar ook brandwerende doorvoeren en brandwerend glas.

Brand- en rookcompartimentering zijn van groot belang

Wat opvalt in het onderzoek, is dat de brand- en rookcompartimentering van veel zorgcomplexen onvoldoende is. Daardoor kunnen rook en vuur zich bij een brand snel verspreiden. Ook ontbreekt bij veel instellingen met bedgebonden patiënten de subcompartimentering of is deze eenvoudigweg niet goed genoeg. Bij een eventuele ontruiming tijdens een brand kan dit ernstige consequenties hebben. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

Vertraag het vuur

Ons advies: maak verschillende brandcompartimenten binnen jouw zorgcomplex. Op deze manier wordt het vuur tijdens een brand vertraagd. Dat biedt je meer tijd om te evacueren en te blussen, waardoor de brand beheersbaar blijft. Brandcompartimentering is vooral in de zorg nuttig, omdat het hier gaat om kwetsbare cliënten. 

Meesters in brandpreventie

Wil je meer weten over de brandveiligheid van jouw bestaande zorgcomplex? Kies dan voor De Brandmeesters, meesters in brandpreventie.

Vrijblijvend adviesgesprek

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Wij helpen je uit de brand.
Neem vrijblijvend contact met ons op via
085-0475205 of info@debrandmeesters.nl.
Groeten,
De Brandmeesters
brandveilige zorginstelling

Hoe brandveilig is jouw zorginstelling?

Mensen die in zorginstellingen wonen en verzorgd worden, zijn kwetsbaar. Dat geldt zeker wanneer er brand uitbreekt. En dat gebeurt toch meerdere keren per jaar in Nederland. Wil je voorkomen dat er mensen gewond raken of overlijden door brand in jouw zorginstelling? Zorg dan dat je voldoet aan het Bouwbesluit 2012, waarin staat dat de eigenaar en/of gebruiker van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid. Wij leggen je graag uit hoe je dit doet.
brandveilige zorginstelling

Wettelijke verplichtingen

De experts van De Brandmeesters kunnen je vertellen welke wet- en regelgeving van toepassing is op jouw specifieke situatie. Zo voldoe je aan de regels.
brandveilige zorginstelling

Brandwerende doorvoeringen in de zorg

Tijdens een brand in een zorgcomplex kan het vuur zich snel verspreiden door kabels en doorvoeringen. Brandwerende doorvoeringen zijn de oplossing.