Onze

missie.

Wij willen graag het verschil maken in de levens van mensen die worden getroffen door een brand. Te allen tijde moet een pand veilig kunnen worden verlaten. Door onze inspanningen streven we naar het minimaliseren van de negatieve gevolgen van een brand. Het gaat hierbij om persoonlijk letsel, directe schade aan een pand en de gevolgschade voor ondernemingen, instanties en individuen.

Meesters in brandpreventie

Ons merkverhaal.
Brand meester
Een moment van opluchting.
De controle is terug.
Het vuur is gedoofd.
Een pand verliezen aan een brand.
We wensen het niemand toe.
Levens die verloren gaan al helemaal niet.
Daarom het belang van brandpreventie.
Zeker bouwkundig.
Een veilig pand.
In gebruik.
Om in te wonen.
Brandpreventie.
Professioneel en met vakmanschap uitgevoerd.
Zorgt voor controle.
Al tijdens een brand.
Zorgt voor minder schade.
In welke vorm dan ook.
Brandpreventie nemen we uiterst serieus.
Het gaat immers om veiligheid. Om mensenlevens.
De Brandmeesters.
Meester in brandpreventie.